นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
89765   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557


ชื่อ - นามสกุล :
นางจีรานน่ท์ สินงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 06-2646-9339
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลักษณา พระนคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 0918631942
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกองกาญจน์ ลุนลอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 06-4245-1426
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 09-9946-7923
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอังสญา โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 082-1175085
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรสุวรรณ จำปาแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุฑามาศ วงศ์ละคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 08-5000-6674
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนงค์นาถ อาคะราช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 0879453681
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณิชกานต์ ถนอมศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 0899439494
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |   
399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login