เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
10   คน
สถิติวันนี้
1200   คน
สถิติทั้งหมด
126990   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหาร

นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
นายทวี ปาลี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-9134441
นางสุพรรณี เพชรสังฆาต
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
๐๘๒-๗๓๖๕-๕๔๕๖
นางสาววรางคณา เต็มธนกิจไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-2896328
นายสมัคร คำภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
098-5580285