เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
1218   คน
สถิติทั้งหมด
127008   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

สมาชิกสภา

นางสุทธิรัตน์ พิสุทธิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
094-5141493
นายศรีนวล แก้วไสย์
รองประธานสภาเทศบาล
089-6217255
นายสัญญา วิเศษวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
085-0012254
นายบรรจง วิโรจอาจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
0877750687
นายวรวุธ ชุมแวงวาปี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
0935234565
นายศิลา ประคอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
0834563999
นายบวร ทับพิมล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
0850470239
นายสุคนธ์ พงษ์สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
083-3553535
นางวรรณา เต็มธนกิจไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
094-9369294
นายสวัสดิ์ แสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
088-7398941
นางประทีปทอง ณ พัทลุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
081-6700029
นางสาวธันยพร จันทะอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
061-5914601