เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1181   คน
สถิติทั้งหมด
126971   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

กองช่าง

นายนิธิศ ลำเภาพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
08-5745-6264
-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายไล ก๊กวิลัย
คนงานโยธา
นายสุพล วัฒนกามินท์
พนักงานขับรถยนต์