เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
1190   คน
สถิติทั้งหมด
126980   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายดำริ ลักษิตานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
09-1005-6289
นายเมืองมนต์ พลอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายหัส ตะนะชัย
คนงานประจำรถขยะ
นายถาวร แข็งขัน
คนงานประจำรถขยะ
นายทองม้วน เจริญพร
คนงานประจำรถขยะ
นายทะวุดธิ แสนทำพล
คนงานประจำรถขยะ
นายปฏิวัติ ภูคัสมาส
คนงานประจำรถขยะ
นายสมัย คนแรง
คนงานกวาดถนน
นายอำพร โนนทิง
คนงานกวาดถนน
นายสุธน พลอินทร์
คนงานกวาดถนน
นายโชคชัย ตะภา
คนงานกวาดถนน