เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
1225   คน
สถิติทั้งหมด
127015   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกอบกุณศ์ คนฟูม
ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
063-6261498
นายเมธี สารพล
รองปลัดเทศบาล
081-4303343
นางกาญจนา พรนิคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
083-6632794
นางอนงลักษ์ อุทธา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0897119189
นายนิธิศ ลำเภาพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-7456264
นายดำริ ลักษิตานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
099-9465565