นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
89764   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
31/01/2023 : ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จำนวน ๕ โรงเรียน ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 83-5091 ขอนแก่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ8-0002 สาย บ้านหัวหนอง-บ้านโนนทอง(คุ้มกองประจำ-ถนนนิเวศน์สถาน) หมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ถนนด้านข้างตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน 83-7271 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมรรคคาคีรี (หน้าวัดพระพุทธบาทเขาน้อย) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนอยู่สุข ทั้งสองข้างตลอดสาย บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : จ้างติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือติดต่อเสียภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือติดต่อเสียภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือติดต่อเสียภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือติดต่อเสียภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือติดต่อเสียภาษีท้องถิ่น
09/01/2023 : ซื้อค่าจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : จ้างติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2023 : ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ8-0002 สาย บ้านหัวหนอง-บ้านโนนทอง(คุ้มกองประจำ-ถนนนิเวศน์สถาน) หมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ8-0002 สาย บ้านหัวหนอง-บ้านโนนทอง(คุ้มกองประจำ-ถนนนิเวศน์สถาน) หมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ8-0002 สาย บ้านหัวหนอง-บ้านโนนทอง(คุ้มกองประจำ-ถนนนิเวศน์สถาน) หมู่ที่ 1,2,5 และ 10 ตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2022 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ แยกออกจากถนนจตุเทนอุทิศ ทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2022 : ซื้ออาหารเสริมนมเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2022 : ซื้ออาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2022 : ซื้อถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร เจาะรู พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 : ซื้อถังขยะพลาสติกสีเหลืองแบบมีล้อ มีฝาปิด ขนาด 120 ลิตร พ่นชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2022 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login