นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
89764   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บัญชีแนบท้ายคำสั่งปฏิบัติราชการแทนผอ.กอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รกษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รกษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ภาพในวันทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารประชาสัมพันธ์การวินัยพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง นโยบายทรัพยากรบุคคลของเทศบาล 2564-2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทสบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login