เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
10   คน
สถิติวันนี้
1217   คน
สถิติทั้งหมด
127007   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเขาสวนกวาง
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเขาสวนกวาง
    60
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
    59
ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 (กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย)
ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 (กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย)
    321
วันที่ 22 มี.ค. 2565 นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ “ อสม พร้อม ชวน ชาวเขาสวนกวาง ฉีดวัคซีนโควิด-19 “ วัดบ้านโนนสง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ และ คณะผู้บริหาร
วันที่ 22 มี.ค. 2565 นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ “ อสม พร้อม ชวน ชาวเขาสวนกวาง ฉีดวัคซีนโควิด-19 “ วัดบ้านโนนสง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ และ คณะผู้บริหาร
    231
ภาพกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม  2565
ภาพกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
    434
วันที่ 23  ส.ค. 2564 นายอำเภอเขาสวนกวางและท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเปิดศูนย์พักคอย 5 แห่ง และมอบถุงยังชีพ เจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พักคอยทั้ง 5 แห่ง 1.ศูนย์พักคอย
วันที่ 23  ส.ค. 2564 นายอำเภอเขาสวนกวางและท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเปิดศูนย์พักคอย 5 แห่ง และมอบถุงยังชีพ เจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พักคอยทั้ง 5 แห่ง 1.ศูนย์พักคอย
    370
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่พักโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ในสถานการณ์การแพร่ราดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่พักโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ในสถานการณ์การแพร่ราดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม
    413
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ในวั
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ในวั
    312
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด_19) ทต.เขาสวนกวาง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด_19) ทต.เขาสวนกวาง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
    335
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเขาสวนกวาง ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเขาสวนกวาง ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
    387
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
    500
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ สถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ สถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
    333
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่3/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่3/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
    324
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
    428
คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมซักซ้อมปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้กำกับ สภ.เขาสวนกวาง ,กู้ภัยสว่างพร และตัวแทนแม่ค้า ในการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 16 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมซักซ้อมปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้กำกับ สภ.เขาสวนกวาง ,กู้ภัยสว่างพร และตัวแทนแม่ค้า ในการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 16 มิถุนายน 2564
    293
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติและนโยบายการบริหารงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง วันที่ 16 มิถุนายน 2564
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติและนโยบายการบริหารงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง วันที่ 16 มิถุนายน 2564
    253
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองศิลา วันที่ 14 มิถุนายน 2564
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองศิลา วันที่ 14 มิถุนายน 2564
    274
โครงการประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย.64
โครงการประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย.64
    325
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง วันที่ 14 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง วันที่ 14 มิถุนายน 2564
    227
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทีมงานก่องช่างเทศบาล ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำอุดตันบ้านจอมพล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทีมงานก่องช่างเทศบาล ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำอุดตันบ้านจอมพล
    257
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกัน และ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกัน และ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล
    232
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยนายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับปลัดเทศบาล
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยนายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับปลัดเทศบาล
    251
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะฯแก่ทายาทผู้เสียชีวิต
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะฯแก่ทายาทผู้เสียชีวิต
    222
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.เขาสวนกวางรับซื้อขยะในโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ตามหลัก 3Rs ทต.เขาสวนกวาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.เขาสวนกวางรับซื้อขยะในโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ตามหลัก 3Rs ทต.เขาสวนกวาง
    209
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.เขาสวนกวางรับซื้อขยะในโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ตามหลัก 3Rs ทต.เขาสวนกวาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.เขาสวนกวางรับซื้อขยะในโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะ ตามหลัก 3Rs ทต.เขาสวนกวาง
    237
การปฏิบัติงานของกองช่างในการซ่อมแซมไฟฟ้า โคมถนน และการซ่อมบำรุงถนนตามสายต่าง ๆในเขตเทศบาล
การปฏิบัติงานของกองช่างในการซ่อมแซมไฟฟ้า โคมถนน และการซ่อมบำรุงถนนตามสายต่าง ๆในเขตเทศบาล
    256
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเงินกองทุนฌาปนะกิจขยะฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเงินกองทุนฌาปนะกิจขยะฯ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
    258


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2