นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
89756   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
ข่าวประกาศ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ธันวาคม 2565 )
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ธันวาคม 2565 )
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 ธันวาคม 2565 )
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ตุลาคม 2565 )
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บ่ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ตุลาคม 2565 )
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ตุลาคม 2565 )
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ตุลาคม 2565 )
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 กันยายน 2565 )
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องแถวตลาดสดเทศบาล จำนวน 7 ห้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 กันยายน 2565 )
ประกาศ ประมูลให้เช่าห้องแถวตลาดสดเทศบาล จำนวน 7 ห้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 สิงหาคม 2565 )
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 (กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ หลังดอกไม้ฟาร์ม บ้านจอมพลพัฒนา หมูที่ 10 ตำบลคำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนางประจบ อาจจำปา บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมห้องแถวอาคารตลาดสดตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยพ่ออุเทน สังข์แก้ว บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยพ่อลี บ้านหัวหนอง หมู่ที่10 ตำบลเขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ ผด.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 เม.ย. 2565 )
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 มกราคม 2565 )
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 มกราคม 2565 )
การให้บริการรับชำระภาษีในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ของวันทำงานราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มกราคม 2565 )
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2563 )
เอกสารแนบท้ายประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ตุลาคม 2564 )
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ตุลาคม 2564 )
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ตุลาคม 2564 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 กันยายน 2564 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 กันยายน 2564 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั้จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 กันยายน 2564 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login