นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
61   คน
สถิติทั้งหมด
89762   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของ อปท. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารประกอบการขออนุญาติก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login