นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
58   คน
สถิติทั้งหมด
89759   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 (กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย)
(เข้าชม : 175)
วันที่ 22 มี.ค. 2565 นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ “ อสม พร้อม ชวน ชาวเขาสวนกวาง ฉีดวัคซีนโควิด-19 “ วัดบ้านโนนสง่า พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ และ คณะผู้บริหาร
(เข้าชม : 143)
ภาพกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
(เข้าชม : 170)
วันที่ 23  ส.ค. 2564 นายอำเภอเขาสวนกวางและท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเปิดศูนย์พักคอย 5 แห่ง และมอบถุงยังชีพ เจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น ให้แก่ ศูนย์พักคอยทั้ง 5 แห่ง 1.ศูนย์พักคอย
(เข้าชม : 272)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่พักโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ในสถานการณ์การแพร่ราดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม
(เข้าชม : 319)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ในวั
(เข้าชม : 212)
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด_19) ทต.เขาสวนกวาง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
(เข้าชม : 242)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเขาสวนกวาง ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
(เข้าชม : 298)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
(เข้าชม : 389)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ สถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
(เข้าชม : 234)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ครั้งที่3/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 235)
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 317)
คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมซักซ้อมปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้กำกับ สภ.เขาสวนกวาง ,กู้ภัยสว่างพร และตัวแทนแม่ค้า ในการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล วันที่ 16 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 199)
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติและนโยบายการบริหารงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง วันที่ 16 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 171)
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ณ เทศบาลเมืองศิลา วันที่ 14 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 183)
โครงการประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย.64
(เข้าชม : 199)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.เขาสวนกวาง วันที่ 14 มิถุนายน 2564
(เข้าชม : 152)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทีมงานก่องช่างเทศบาล ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำอุดตันบ้านจอมพล
(เข้าชม : 168)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกัน และ ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล
(เข้าชม : 160)
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยนายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับปลัดเทศบาล
(เข้าชม : 180)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login