นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล
นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
29820   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557


ชื่อ - นามสกุล :
นางจีรานน่ท์ สินงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 08-9711-7637
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลักษณา พระนคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 08-6642-1983
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกองกาญจน์ ลุนลอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 08-6864-7332
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 09-9946-7923
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนงนาฏ หมื่นคุ้ม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 062-3231834
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอังสญา โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 082-1175085
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธนพร ลักษิตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุธิดา นรินนอก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุฑามาศ วงศ์ละคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 08-5000-6674
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติภูมิ ศรีพรรณ
ตำแหน่ง : ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
เบอร์ติดต่อ : 08-8336-1234
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |   
399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login