นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล
นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
29823   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ข้างวัดบ้านหัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 กรกฎาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนวนคีรีเขต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 กรกฎาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ผั่งทิศตะวันออก ถนนมรรคคาคีรี คุ้มสุริโยทัย หน้าบ้านพ่อใหญ่เสม บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 กรกฎาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์หน้าโรงสีพ่อใหญ่แหน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 กรกฎาคม 2563 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์หน้าโรงสีพ่อใหญ่แหน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ผั่งทิศตะวันออก ถนนมรรคคาคีรี คุ้มสุริโยทัย หน้าบ้านพ่อใหญ่เสม บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนวนคีรีเขต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิถุนายน 2563 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ ข้างวัดบ้านหัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิถุนายน 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 6 ต้น แบบเอกนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มีนาคม 2563 )
ประกาศขายพัสดุก่อสร้างที่รื้อถอนจากตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวางหลังเก่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มีนาคม 2563 )
ประกาศประกวดราคาซื้อรถรรทุกน้ำ 6 ล้อ 6 ตัน แบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ทางสาธารณประโยชน์ ด้านทิศเหนือ ซอยพ่อสวัสดิ์ เพียเอีย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ธันวาคม 2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทางสาธารณประโยชน์ ด้านทิศเหนือ ซอยพ่อสวัสด์ เพียเอีย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนมิตรไมตรี ข้างศูนย์ OTOP บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 มิถุนายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง ซอยข้างบ้านนายโชค สุระเสน บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 มิถุนายน 2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนมิตรไมตรี ข้างศูนย์ OTOP บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง ซอยข้างบ้านนายโชค สุระเสน บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ปีการศึกษาที่ 1/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 กุมภาพันธ์ 2562 )
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 กุมภาพันธ์ 2562 )
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มกราคม 2562 )
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มกราคม 2562 )
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ธันวาคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ บ้านหัวหนองไปยูเทิร์น บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 พฤศจิกายน 2561 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทยานุกูล ทางไปบ้านนาค้อ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 พฤศจิกายน 2561 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ บ้านหัวหนองไปยูเทิร์น บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พฤศจิกายน 2561 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทยานุกูล ทางไปบ้านนาค้อ บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 พฤศจิกายน 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 ตุลาคม 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login