คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]