คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง